Çinko Tayini

Çinko Tayini

Çinko tayini  gıda örneklerindeki organik kısımlar kuru yıkama tekniği ile kül fırınında ya da yaş yakma yönteminde asit yardımı sayesinde tamamen yakılması gerçekleştirilir. Sonrasında inorganik kısmında ise mineral aranması yapılır. Böylece yapılması istenen   tüm çalışmalar istenilen düzeyde gerçekleştirilir.

Çinko tayini yapılırken belirli standartlara göre ve örneğe iyonlaşmayı engellemek adına %3’lük ve 2,5 Ml lantan klorür(LaCI3.7h20) ya da stronsyum klorür  (SrCI2.6H0) eklenmesiyle gerçekleştirilir.  Ayrıca yaş yakma metodu kullanılarak da örnek hazırlama boyutu da bulunur. Aynı zamanda içeriklerin istenilen düzeyde hazırlanması ve istenilen seviyede sonuçlar alınması için aynı zamanda çalışmaların sürdürüldüğü görülür.

Çinko Tayini ve Nitelikleri

Çinko tayini kuru yakma yönteminin yanı sıra standart hazırlama ile de gerçekleştirilir. Aynı zamanda işlem evreleri hiçbir şekilde atlanmadan gerçekleştirilirse verimli sonuçların kapasitesi de arttırılmış olacaktır. Bu sayede daha çok ön görülen çalışmaların uzmanlık gerektiren bir alana sahip olduğu için bulguların iyi ve sağlıklı bir şekilde tayin edilmesi gerekli hale gelecektir.

Çinko ve tayini hangi prosedür ile gerçekleştirilecekse bu alana yoğunlaşması gerekli görülmüştür. Yapılan her basamağın diğer basamak için bir alt hazırlık olduğu unutulmadan hareket edilmesi beklenir.

Çinko Tayini Amaçları

Her şeyden önce amaç olarak analizlerin yapılması bileşenler hakkında da istenilen verilere ulaşılması konusunda yardımcı olacaktır. Böylece tüm çalışmalar diğer evreler adına da tamamlayıcı bir öğe olarak görülecektir. Son zamanlarda ürünlerin bileşenleri hakkında bilgi elde edinilmesi önem kazanmakla birlikte uygulanan tekniklerin gözden kaçırılmadan yapılması için hazırlama yöntemleri kullanılır.

Çinko tayininde de işlemlerin en iyi sonucu vermesi adına bir yol haritası çıkarılır ve bu haritaya göre hareket edilmesi uygun görülür. Standart hazırlama yöntemlerinde ise 1 g metalik çinko belirlenmiş olarak tartılarak daha önce temizlenmiş olan 1 litrelik aracın içine dikkatli bir şekilde aktarılır. Yaklaşık olarak da 30Mlhidrolik asit eklenmiş olur ve ısıtılması sağlanır.

Örneklerin asidik özellikte olmasından dolayı standart şekilde asitlendirilir. İşlem basamakları uygulanacak olan analiz usulüne göre de değişiklik gösterecektir. Bu sebeple uygulama aşamaları atlamadan gerçekleştirilir. Çinko tayini uygulamaları için https://www.analizistek.com/cinko-tayini adresine uğrayabilirsiniz.

8

Yorum Yok

Write a response