Hizmet Sözleşmesi Nasıl Bir Sözleşmedir?

Hizmet Sözleşmesi Nasıl Bir Sözleşmedir?

Hizmet sözleşmesi nasıl bir sözleşmedir?

İş hayatına başlamak isteyen birçok kişinin araştırdıkları ve sorguladıkları iş hayatındaki hizmet sözleşmesinin nasıl bir sözleşme olduğudur. İş hayatında işveren ve işçi için hizmet sözleşmesi önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle hizmet sözleşmesinin anlaşılıp uygulanması  işçi ve işveren açısından çok önemlidir. Hem işçi olun hem de işveren olun hizmet sözleşmesi  sizler için vazgeçilmez kanuni bir haktır.

Yukarıda sayılan nedenlerle işçiler ve işverenler hizmet sözleşmesinin nasıl bir sözleşme olduğu konusunda araştırma yapmaktadırlar. Bu yazıda aranılan hizmet sözleşmesinin nasıl bir sözleşme olduğunu genel hatlarıyla anlatarak, kolay bir şekilde anlamanız umulmaktadır.

Hizmet sözleşmesi genel olarak işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirsiz olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de iş için geçen süre  veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendikleri kapsayan sözleşmedir.

Hizmet sözleşmesi bir kişinin, işin veya durumun gereklerine göre bir ücret karşılığında yapılacak iş görmesi veya göreceğini beyan etmesi ve  görülen bu işin işveren tarafından kabul edilmesi durumunda işçi ile işveren arasında hizmet sözleşmesi kurulur. Hizmet sözleşmesi ortadan kalkıncaya kadar işveren ve işçiye belirli yükümlülükler doğurur. Bu yükümlülükler :

İşçinin Yükümlülükleri:

Bizzat çalışma yükümlülüğü: Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, işçi kabul ettiği işi bizzat kendisi yapmakla yükümlüdür.

Özen ve sadakat yükümlülüğü:  İşçi kabul ettiği işi özenle yapmak ve işverenin menfaatinin korunması için sadakatle davranmakla yükümlüdür.  İşçi, işveren ile yaptıkları iş hizmet süresi devam ettiği sürece, sadakat yükümlülüğüne aykırı olan bir ücret karşılığı başka işverene özellikle işverenin rakiplerine iş yapamaz.

İşçi, işveren tarafından kendisine verilen, makine, araç ve gereç, tesis, taşıt ve teknik sistemleri işe uygun olarak kullanmak ve kendisine teslim edilmiş bu malzemelere özen göstermekle yükümlüdür.

Teslim ve hesap verme yükümlülüğü: İşçi, kabul ettiği iş akdi için üçüncü kişiden işveren adına aldığı para ve malzemeleri işverene derhal teslim etmek ve hesap vermekle yükümlüdür.

Fazla çalışma yükümlülüğü:  Fazla çalışma işçinin isteğine bağlıdır. Ancak bazı işlerde işlerin bitmesi için işçinin fazladan çalışması gerekir. İşte buna fazladan çalışma yükümlülüğü denir.

Düzenlemelere ve talimatlara uyma yükümlülüğü: İşçiye iş yeri ve iş için işveren tarafından uyması gereken düzenlemeler ve talimatlar verilir. İşçi bu düzenlemelere ve talimatlara uymakla yükümlüdür.

)İşçinin sorumlu yükümlülüğü: İşçi, işverene kendi kusurunun nedeni sonucunda verdiği her çeşit zararı ödemekle yükümlüdür.

İşverenin Yükümlülüğü:

İşçinin olduğu gibi işverenin de belirli yükümlülükleri vardır. Bunlar:

Ücret ödeme yükümlülüğü: İşveren işçiye aralarındaki sözleşmede belirtilen veya toplu sözleşmede belirtilen ya da belirtilmediği durumlarda asgari ücret üzerinden ücretini ödemekle yükümlüdür.

Fazla çalışma yükümlülüğü: İşveren, işçiye fazla çalıştığı süreyi normal çalışma süresinin en az yüzde elli fazlasıyla fazla çalışma ücretini ödemekle yükümlüdür.

İşin sonucundan pay alma yükümlülüğü: İşveren işçiye istemesi üzerine elde ettiği kardan yılsonun da belirli oranda vermekle yükümlüdür.

9

Yorum Yok

Write a response