Atatürk’ün İlkeleri Nelerdir

Atatürk’ün İlkeleri Nelerdir ?

Birçok öğrencinin belirli yaşlara gelmesi dahilinde öğrenimleri boyunca bilmeleri gereken Atatürk’ün ilkeleri nelerdir sorusu için en ayrıntılı cevabı almaları gerekir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurarken, devleti çeşitli ilkelerin üzerine oturtarak kurmuş ve halkın hak ve hürriyetlerini ön planda tutarak oluşturulan devlet düzeninin ,bu ilkeleri temel alarak kurulmasını sağlamıştır. Atatürk’ün ilkeleri nelerdir? Ve anlamları ile birlikte ayrıntılı bir şekilde açıklanması da önemlidir.

Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık olmak üzere toplam altı ilke vardır. Her bir ilke Türkiye Cumhuriyeti için birer altın niteliğinde olup, devletin dinamiğinin oluşmasını sağlamıştır.

Atatürk İlkeleri Ne Anlama Gelmektedir?

Yeni nesillerin, yaşadıkları toprakların esaslarını iyi öğrenebilmeleri için Atatürk’ün ilkeleri nelerdir? Sorusunun cevabını iyi bilmeleri gerekir.

Cumhuyetçilik ilkesi, devletin esasıdır. Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez, olan maddesidir. Cumhuriyet, ülkenin yönetim şeklidir ve yönetim şeklinin en iyi şekilde uygulanıp benimsenmesi ilkesidir. Milliyetçilik ilkesi, ülkenin birlik ve beraberliğini temsil eder. Çünkü bir ülkenin huzur içinde yaşaması için birlik ve milletinin birbirine olan bağlılığı en önemli hususlardan biridir. Milli Mücadele’yi birlik ve beraberlikle kazanmış bir milletin, bölünmezliği,

devletin esaslarından bir diğeridir. Atatürk’ün ilkeleri nelerdir ? Atatürk’ün ilkeleri bilinmesi gereken ve halkı için önemli savaşlarda savaşarak Cumhuriyeti kurması ile birlikte kazanılan reformlar olarak bilinir.

Atatürk’ün İlkeleri Nelerdir

Atatürk’ün İlkelerinde Halkçılık

Halkçılık ilkesi, bir devleti milletinin yönettiğini gösteren, demokrasinin kanıtı olan en önemli ilkedir. Mustafa Kemal Atatürk’e göre halk ne isterse odur. Halk kendi seçer, ve seçilir ve bu hak herkes için eşittir. Herhangi bir din, sınıf ayrımı asla olmaz. Atatürk’ün ilkeleri nelerdir ? sorusu ayrıntılı açıklaması ile devam etmektedir. Devletçilik ilkesi, kalkınma ilkesidir. Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden yapılacak ve halkı geliştirecek aynı zamanda da devleti muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak yenilikler yapılacak olan bu alandaki inkılapların temelindeki ilkedir. Laiklik, devletin en önemli ilkelerinden biri olup, bir milletin birlik ve beraberliği için de en gerekli olan ilkedir. Bu ilkeye göre devlet, objektiftir. Atatürk’ün ilkeleri nelerdir ? Herhangi bir dine mensup olan vatandaşına kendi fikirleri ve düşüncesiyle değil, bütün vatandaşlarını eşit gören bir gözle ve fikirle bakar. Böylece devlet hiçbir vatandaşına bir ayrıcalık ya da ayrımcılık sağlamaz ve bütünlük bozulmaz. Bu sebeple de Atatürk’ün ilkeleri bilinmesi gereken, Türkiye Cumhuriyeti ve Halk için önemli reformsal hareketler olmaktadır.

İnkılapçılık İlkesi ve Anlamı

Birçok öğrencinin bilmesi gereken reform hareketleri olarak gerçekleşen Atatürk’ün ilkeleri nelerdir ? Atatürk’ün ilkeleri arasında İnkılapçılık ilkesi, devletin gelişmesine ve ilkelerinin korunmasına yönelik bir ilkedir.  Ülkeyi üst seviyelere çıkarmak için her zaman inkılaplar yapılmalı ve ülke geliştirilmelidir. Aydın bir toplum için dar bir görüşte kalmamalı, daima ileri gidilmelidir.

Bütün bu ilkeler, Türkiye Cumhuriyetinin temel yapı taşlarıdır. Ve bu ilkeler ışığında yapılan inkılaplar günümüzde de geçerliliğini sağlayıp milletine ışık tutmaya devam etmektedir. Bu ilkeler, savaştan yeni çıkan bir ülkeyi sadece kalkındırmak adına konmamış, bir devleti her açıdan geliştiren, hem bugüne hem düne hem de  yarına yönelik ilkelerdir. İşte bu sebeple Atatürk ilkeleri nelerdir? Sorusunun yanıtı en iyi şekilde öğrenilmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’nin esasları en iyi şekilde bilinmelidir.

4

Yorum Yok

Write a response